โรคหลอดเลือดสมอง(Stroke) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน พบประมาณ 80 เปอร์เซ็น มักเกิดขึ้นกับหลอดเสือดสมองหรือหลอดเลือดใหญ่บริเวณคอเกิดอาการตีบหรืออุดตัน โดยส่วนมากมักพบกับผู้ที่มีความดันโลหิตสูง เบาหวาน สูบบุหรี่ หรือไขมันในเลือดสูง หรือพบได้กับกรณีลิ่มเลือดมาอุดตันหลอดเลือดสมอง ทำให้สมองขาดเลือดเฉียบพลัน

2. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรือเลือดออกในสมอง พบประมาณ 20 เปอร์เซ็น โดยมักเกิดกับผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง หรือส่วนน้อยพบจากการทำงานผิดปกติของหลอดเลือดสมอง ผู้ที่มีภาวะเลือดออกผิดปกติ เมื่อเลือดออกในสมอง จะทำให้สมองขาดเลือด และสูญเสียการทำงานอย่างเฉียบพลัน ผู้สูงอายุและผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง มีโอกาสเป็นโรคนี้สูง ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ

ช่วงเวลาที่สำคัญของการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หรือ Golden Period อยู่ในช่วง 3-6 เดือนแรก อย่าปล่อยทิ้งไว้เสียเปล่า
ให้มืออาชีพดูแล! Diamond Life Nursing Center x Trustme Plus คลินิกกายภาพบำบัด
สถานที่พักฟื้น สะอาด ปลอดภัย
ทีมแพทย์ พยาบาลดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
ออกแบบการดูแลพิเศษเฉพาะบุคคล 
กายภาพบำบัดโดยนักกายภาพบำบัดมืออาชีพ 
เครื่องมือกายภาพบำบัดทันสมัย 
ติดตามอาการและประเมินพัฒนาการคนไข้เป็นประจำ 
ลดภาวะแทรกซ้อน


แพ็กเก็จดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) 
1. Basic Stroke Package
เริ่มต้นเพียง 44,999.-/เดือน ห้องพักรวมและกายภาพบำบัดเดี่ยว 8 ครั้ง ฟรี! โปรแกรมออกกำลังกายแบบกลุ่ม 3 ครั้ง/สัปดาห์

2. Intensive Stroke Package 
เริ่มต้นเพียง 51,999.-/เดือน ห้องพักรวมและกายภาพบำบัดเดี่ยว 16 ครั้ง ฟรี! โปรแกรมออกกำลังกายแบบกลุ่ม 3 ครั้ง/สัปดาห์

image
image
image
Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy